KARATE OPREMA
KARATE ŠKOLA
GDJE SE NALAZIMO

   

Upute kako do nas!

FACEBOOK PROFIL

Karate se sastoji od jednostavnih tehnika (stavova, kretanja, udaraca rukom, udaraca nogom, padova, čišćenja i bacanja,...) koji se zatim mogu spajati u složenije kombinacije poput vezanih karate tehnika, dogovorenog sparinga, slobodnog sparinga, karate borbe ili kata (borbe sa zamišljenim protivnikom).

Pošto karate ima vrlo mnogo tehnika i njihovih kombinacija u nastavku donosimo osnovne, najčešće korištene tehnike u karateu.

Stavovi

- musubi dachi (pripremni stav - stav spojenih peta i raširenih stopala)
- heiko dachi (stav paralelnih stopala - u širini ramena)
- zenkutsu dachi (prednji stav)
- fudo dachi (borbeni stav)
- kokutsu dachi (zadnji stav)
- kiba dachi (jahaci stav)

Blokovi

- gedan barai (donji blok)
- age uke (gornji blok)
- soto ude uke (vanjski blok)
- uchi ude uke (unutarnji blok)
- shuto ude uke (unutarnji blok bridom otvorene šake)

Udarci rukom

- choku tsuki (direktan udarac zatvorenom šakom iz stava heiko dachi)
- oi tsuki (direktan udarac zatvorenom šakom uz korak istom nogom prema naprijed)
- kizame tsuki (direktan udarac zatvorenom šakom prednje ruke u stavu)
- gjaku tsuki (direktan udarac zatvorenom šakom stražnje ruke u stavu)
- uraken uchi (udarac zapešćem zatvorene šake gdje se ruka ispruža u obliku biča)

Udarci nogom

- mae geri (direktan udarac nogom prema naprijed)
- mawashi geri (vanjski polukružni udarac nogom)
- ura mawashi geri (unutarnji polukružni udarac nogom)
- yoko geri (bočni udarac nogom)
- ushiro geri (stražnji direktni udarac nogom)
- ushiro mawashi geri (stražnji kružni udarac nogom iz okreta)

Tehnike čišćenja i bacanja

- de ashi barai (tehnika čišćenja i bacanja protivnika izmicanjem njegove noge sa vanjske strane)
- ko uchi gari (tehnika čišćenja i bacanja protivnika izmicanjem njegove noge sa unutarnje strane)
- kani waza (tehnika bacanja protivnika tzv. škaricama)